Martin ZLIEVSKY

Martin Zlievsky má 24 rokov. Pôsobí v mestách Krupina a Banská Bystrica, kde študuje na Akadémii umení, Fakulte výtvarných umení v odbore Grafika. Strednú školu navštevoval v Banskej Štiavnici, konkrétne Strednú priemyselnú školu Samuela Mikovíniho: odbor konzervátorské a reštaurátorské práce zo zameraním na papier, knižnú väzbu a staré tlače. Hlavným bodom záujmu zostáva grafika a iné intermediálne disciplíny ako maľba, kresba, dizajn, fotografia, animácia a priestorová tvorba. Zaoberá sa témami dňa, osobnými, verejnými, sociálnymi a témami minulosti s autorským vkladom súčasného profilu.

 

KREATÍVNE OBLASTI

 

3D dizajn

 

Kresba

 

Výtvarné umenie

 

KONTAKT

Pri tvorbe zakladá na dlhodobom procese a samotnom výskume danej témy. Svoje znalosti a skúsenosti sa potom snaží pretaviť do adekvátnej vizuálnej podoby. Okrem manuálnych zručností sa venuje aj práci v digitálnych programoch od Adobe, Autodesk 3Ds Max a Maya. V roku 2014 sa zúčastnil zahraničnej študijnej stáže na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne, kde študoval Dizajn a animáciu, ktoré mu rozšírili obzory v oblasti vizuálneho umenia, filmu a interaktivity.

 

 

 

naspäť