Peter Vasilka-TIMEČKO

Absolvent Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vo svojom autorskom programe sa venujem vizuálnym, spoločenským, politickým, kultúrnym i individuálnym pascám. Analyzujem a vizualizujem nástrahy súčasnej doby. Mojou ambíciou je sprostredkovať publiku možné potenciálne pasce, zvlášť sociálne pasce, ktoré predstavujú nebezpečenstvo a riziko pre širokú verejnosť. Venujem sa taktiež akčným a experimentálnym polohám v súčasnom umení.

 

 

KREATÍVNE OBLASTI

 

Kresba

 

Grafický dizajn

 

Výtvarné umenie

 

KONTAKT

 

 

 

TIMECKO-SK.WEBNODE.SK

 

naspäť