Rastislav NOMAD JAKUBEK

Nomad – vlastným menom Rastislav Jakubek, narodený 8. 3. 1971 v Trenčíne, je slobodným umelcom, ktorý sa svojou tvorbou a zákazkami aj živí. Začínal kresbou a grafikou, neskôr maľoval štetcom. Od roku 1995 až do súčasnosti tvorí graffiti –streetart. Počas tohto obdobia vytvoril množstvo malieb sprejom v exteriéri aj interiéri. Tvorbe dominuje štylizované písmo, kaligrafia a experimentovanie s ňou. Cit pre farby, dynamické tvary a harmonický abstrakt (spolu so snahou o originalitu a kreatívne posuny) tlačí jeho tvorbu neustále viacerými smermi a tá sa tak nedá jednoznačne zaradiť. Ale tvarový a farebný perfekcionalizmus spolu s prekvapeniami vo vývine štýlu sú akousi zárukou, že táto nevyspytateľnosť a večná sloboda je prínosom pri hľadaní hlbokej podstaty úprimnej tvorby zo srdca, bez podliehania okolitým trendom a filozofiám. Dôraz kladený na vizuálne vyžarovanie a „očarenie“ pozorovateľa je priamym a prostým cieľom, je oslobodený od prehnaného konceptualizmu a špekulácií.

 

KREATÍVNE OBLASTI

 

Maľba

 

Graffiti

Heslo „ide o výsledok“ núti umelca o maximálnu snahu až do bodu, kedy akákoľvek ďalšia práca na diele mu už môže len uškodiť, pretože cit hovorí, že dosiahol v podstate „dokonalosť“ vo svojom originálnom dobrodružstve. Pri tvorení zákaziek platí tiež „snaha o výsledok“, v rámci možností dosiahnuť maximum v určitej obmedzenej dimenzii. Obľuba patrí abstraktným kompozíciám a ak sa Nomad vráti k zobrazení realizmu, prioritou je vyhnúť sa čo najviac gýču, ktorý pri maľovaní reálií hrozí (aj pri dokonalom stvárnení obsahu). Hlavne pri technike airbrush (kde jemnosť detailov „odstráni“ ťahy a hrozí prehnaný vyumelkovaný gýč) je pre Nomada výzvou, vytvárať čisté citlivé umenie, ktoré neskĺzne do jednoduchej účelovej remeselnosti, ako sme tomu svedkami napr. pri tetovacom biznise. Tak napríklad spontánna tvorba nálepiek (ako ďalšia dimenzia jeho tvorby, ktorá je v tomto umeleckom rozsahu ojedinelá) je typickou ukážkou ješitnosti „tvoriť netvorené“ a rozptyľovať svoju tvorbu do stále ďaľších neobjavených dimenzií, ktorých je okolo nás nespočetné množstvo. Túžba ich okúsiť  je nekonečné perpetum mobile Nomadovej tvorivej vášne bez oficiálnych pravidiel

 

Výtvarné umenie

 

KONTAKT

 

 

 

NOMADDESIGN.SK

 

naspäť